Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2020

Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017 Divani Caravel Hotel, Αθήνα

CFO Agenda

  • ΜΕΓΑΛΟΣ XOΡΗΓΟΣ
  • ΧΟΡΗΓΟI
  • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
  • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR