Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2022

Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017 Divani Caravel Hotel, Αθήνα

CFO Agenda

  • ΜΕΓΑΛΟΣ XOΡΗΓΟΣ
  • ΧΟΡΗΓΟI
  • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
  • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR