Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2022

Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017 Divani Caravel Hotel, Αθήνα

Σκοπός του συνεδρίου

Σκοπός του συνεδρίου είναι να δημιουργήσει μια «ζωντανή» πλατφόρμα ανταλλαγής εμπειριών, μαθημάτων και πρακτικών μεταξύ Διευθυντικών στελεχών Οικονομικών Διευθύνσεων, έτσι ώστε όχι μόνο να αναδειχθούν οι πολλαπλές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, αλλά και οι τρόποι μέσω των οποίων το Finance function δημιουργεί αξία στην ίδια την επιχείρηση.

  • ΜΕΓΑΛΟΣ XOΡΗΓΟΣ
  • ΧΟΡΗΓΟI
  • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
  • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR